/slike/streljivo-mobile.jpg

Pristup informacijama

Documents
Pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava koje je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13., 85/15. i 69/22.). Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Agencija Alan d.o.o. omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno  Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:
  • na adresu: Ulica Nike Grškovića 15 , Zagreb
  • na broj fax-a: +385 3780838 
  • elektroničkom poštom na adresu: info@aalan.hr
  • usmeno na broj telefona 01/3780-822, ponedjeljkom i  srijedom od 10.00 do 11.00 sati
 

SUPPORTED BY CROATIAN GOVERNMENT

The agency’s reliabllity is underscored by its Croatian state ownership, ensuring steadfastness and accountability in its operations.

SAVING YOUR TIME ON MARKET RESEARCH

By partnering with us, you save precious time that would otherwise be spent on extensive market research and supplier outreach. We bring the best of Croatian defense directly to you.

COMPREHENSIVE SUPPORT FROM START TO END

From initial contact to final delivery, we provide comprehensive support throughout the Project process. Our team is dedicated to ensuring your satisfaction at every step.