Potpore i donacije

U 2013. godini Uprava Agencije ALAN d.o.o. donirala je sljedeća sredstva:
   
U 2014. godini Uprava Agencije ALAN d.o.o. donirala je sljedeća sredstva:
 
U 2015. godini Uprava Agencije ALAN d.o.o. donirala je sljedeća sredstva:
                             
U 2016. godini Uprava Agencije ALAN d.o.o. donirala je sljedeća sredstva: